Gravesøknader i Sandefjord kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Sandefjord kommune

Graving i Sandefjord kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.sandefjord.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
16/577 0706-873566 Gravearbeid SVERDSTADVEIEN LAVOLL ASBJØRN 31.12.2016 31.12.2019
18/33 Rukla G - Gravearbeid Lindgaards gate SANDEFJORD KOMMUNE 08.02.2018 01.08.2019
18/35 Thor Dahls gate - oppgradering Gravearbeid Thor Dahls gate SANDEFJORD KOMMUNE 01.04.2019 27.05.2019
18/185 Skabosvei 15 Gravearbeid Skabosvei BRATÅS AS 30.09.2018 15.06.2019
18/272 Bjørnåsveien 23b Gravearbeid Bjørnåsveien SØR MASKIN AS 26.09.2018 29.07.2019
18/277 Pinsleveien Gravearbeid Pindsleveien MIKKELSEN & MIKKELSEN AS 08.10.2018 31.05.2019
18/303 Etablere anleggsvei Gravearbeid Fokserødveien MARTHINSEN & DUVHOLT AS 22.10.2018 30.06.2019
18/342 Nye Kodal Skole Gravearbeid Rismyrveien SIGVE EKTVEDT AS 02.11.2018 31.12.2019
18/348 Østerøya kabel Gravearbeid Østerøyveien GDA AS 12.11.2018 28.06.2019
18/385 Runarveien 23 Gravearbeid Runarveien FON ANLEGG AS 10.12.2018 31.05.2019
18/393 Gokstadveien 1 Arbeidstillatelse Bjerggata INGENIØR OG ENTREPRENØRFIRMA TKS BYGG AS 02.01.2019 03.02.2020
19/22 Midlertidig avkjørsel Kamfjordverven Arbeidstillatelse FON ANLEGG AS 28.01.2019 05.07.2019
19/52 Jarleveien 35 Gravearbeid Jarleveien H & K SANDNES AS 12.03.2019 31.05.2019
19/59 10008 industriveien Gravearbeid Industriveien H M UTKLEV MASKIN AS 11.03.2019 31.05.2019
19/61 GP-3186 Torp IT, Broadnet Gravearbeid Søndre Kullerød MIKKELSEN & MIKKELSEN AS 11.03.2019 31.05.2019
19/72 Legge vannledning for kommunen Gravearbeid Borgeveien MIKKELSEN & MIKKELSEN AS 18.03.2019 14.06.2019
19/100 Fossnesveien 3 Gravearbeid Fossnesveien TOM HVAAL AS 08.04.2019 30.05.2019
19/102 Grøfting Bredholt Gravearbeid Tassebekkveien SANDEFJORD KOMMUNE 08.04.2019 31.05.2019
19/104 Bomfundament Gravearbeid Stiåsen SANDEFJORD KOMMUNE 23.04.2019 31.05.2019
19/111 Bytte veilyskabel - Årøveien v/nr. 220 Gravearbeid Årøveien TOM HVAAL AS 23.04.2019 31.05.2019
19/113 Sandarveien 13 Gravearbeid Sandarveien TOM HVAAL AS 23.04.2019 31.05.2019
19/115 Enga spillvannsledning Gravearbeid Enga SEIM MASKIN AS 11.04.2019 31.05.2019
19/116 heimdalsåsen Gravearbeid Høyjordveien TOM HVAAL AS 29.04.2019 31.05.2019
19/117 Måkeveien 13 Gravearbeid Måkeveien TOM HVAAL AS 29.04.2019 31.05.2019
19/118 Sette ned kum over eks.trase,Hegnasletta 13,Hegnaveien,Eltel Gravearbeid Hegnasletta MIKKELSEN & MIKKELSEN AS 15.04.2019 31.05.2019
Viser 1 - 25 av 46 1 2 >