Gravesøknader i Sandefjord kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Sandefjord kommune

Graving i Sandefjord kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.sandefjord.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 23/157
Entreprenør FON ANLEGG AS
Start 01.09.2023
Slutt 30.09.2024
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Anillaveien 10 -10
Industriveien 18 -89
Vindalveien 38D -70D
Husebygrenda 3 -28E
Skottåker 17 -20
Vesterøyveien 105 -105
Dahlmyrveien 17 -35
Veløyveien 4 -17
Veradammen 2 -2
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, El-kabel

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 22.08.2023
Tittel VVA Idustriveien
Byggherre
Organisasjon: SANDEFJORD KOMMUNE (orgnr.: 916882807)
Kontaktperson: Martine Granerud Lillemoen (tlf.: 40105558)
Stedsansvarlig
Ronny Hagen (tlf.: 458 64 734)
Ansvarshavende
Roy Mørk-Olsen (tlf.: 900 39 667)