Gravesøknader i Sandefjord kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Sandefjord kommune

Graving i Sandefjord kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.sandefjord.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
25576 Oppgradering av Aagaards plass Sandefjord kommune – Vei Anders Sæther Tøvik 90248018 01.04.2022 01.09.2022
27905 Ragnhilrødveien - Prestehagen Sandefjord kommune – Plan Martine Granerud Lillemoen 40105558 08.03.2022 31.10.2022
28344 301692 BASF utvidelse, Sandefjord LEDE AS (Tidl.Skagerak Nett AS) Roy Egil Haugen 94035049 23.05.2022 28.10.2022
28691 Kodal sentrum Viken Fiber AS Andre Lunde 90771155 01.06.2022 02.09.2022
28727 Etablering av høgspentgrøft i Bærefjellveien LEDE AS (Tidl.Skagerak Nett AS) Kjell Magne Fauskanger 90891425 01.08.2022 15.09.2022
28979 Askjem Sydøst - Boligfelt LEDE AS (Tidl.Skagerak Nett AS) Dana Barzingi 96518220 01.06.2022 01.12.2022
29377 Fjernvarmeledning Dronningensgate Statkraft Varme Jomar Sætre 90859637 15.08.2022 15.10.2022