Gravesøknader i Sandefjord kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Sandefjord kommune

Graving i Sandefjord kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.sandefjord.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 32920
Registrert 22.08.2023
Firma Sandefjord kommune – Plan
Start 01.09.2023
Slutt 30.09.2024
Status Godkjent koordinert
Planlegger Martine Granerud Lillemoen
Kontakt telefon 40105558
Arbeidets art Bygge ny GS-vei i Industriveien. Bygge ny VA i industriveien og Husebygrenda.