Gravesøknader i Sandefjord kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Sandefjord kommune

Graving i Sandefjord kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.sandefjord.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/183
Entreprenør SANDEFJORD KOMMUNE
Start 08.08.2022
Slutt 28.02.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Frydenbergveien 2 -28
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, El-kabel, Telekabel, Fiber/bredbånd

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 23.05.2022
Tittel Ragnhildrød
Byggherre
Organisasjon: SANDEFJORD KOMMUNE KOMMUNALTEKNISK (orgnr.: 976662482)
Kontaktperson: Eivind Nervik (tlf.: +4797681319)
Stedsansvarlig
Kjell Larsen (tlf.: 91349044)
Ansvarshavende
Eivind Nervik (tlf.: 97681319)