Gravesøknader i Sandefjord kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Sandefjord kommune

Graving i Sandefjord kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.sandefjord.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/412
Entreprenør ARNADAL ANLEGG AS
Start 10.01.2022
Slutt 30.11.2022
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Borgeveien 186 -216
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 23.11.2021
Tittel Graving av VA i Borgeveien
Byggherre
Organisasjon: KAUPANG PROSJEKT AS (orgnr.: 918331069)
Kontaktperson: Sigbjørn Myhre (tlf.: 92084663)
Stedsansvarlig
Dagfinn Hansen (tlf.: 92483362)
Ansvarshavende
Christoffer Grorud (tlf.: 41437095)