Gravesøknader i Sandefjord kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Sandefjord kommune

Graving i Sandefjord kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.sandefjord.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/298
Entreprenør SANDEFJORD KOMMUNE
Start 26.08.2019
Slutt 26.10.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Hauanveien 27 -59
Hauanåsen 1 -10
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 21.08.2019
Tittel Rukla G - Trase 12 og 13 - Hauanveien og Hauanåsen
Byggherre
Organisasjon: SANDEFJORD KOMMUNE MILJØ OG (orgnr.: 874594822)
Kontaktperson: Kent-Anders Jensen (tlf.: 99308570)