Gravesøknader i Sandefjord kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Sandefjord kommune

Graving i Sandefjord kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.sandefjord.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
24/53 3482869829 Gigafib Russeltvedt del 2 Gravearbeid Bredholtveien MIKKELSEN & MIKKELSEN AS 02.04.2024 16.05.2024
24/54 3482869874 SFJBB Mo terrase 3 a-d + 7 a-d Gravearbeid Mo terrasse MIKKELSEN & MIKKELSEN AS 21.03.2024 14.05.2024
24/56 3482869877 SFJBB Pinaveien 8 E-N Gravearbeid Pinaveien MIKKELSEN & MIKKELSEN AS 22.03.2024 14.05.2024
24/57 Ladestasjon Rema 1000 Thorøyveien Gravearbeid Thorøyaveien, Thorøyaveien, Gnr/Bnr: 130/264 KIM STEINSHOLT AS 02.04.2024 30.04.2024
24/58 Brydedammen tursti - 208066 Laugstol Gravearbeid Gnr/Bnr: 174/32 TOM HVAAL AS 08.04.2024 31.05.2024
24/59 Nygårdsveien 35 - 207551 744 Laugstol Gravearbeid Nygårdsveien TOM HVAAL AS 05.04.2024 31.05.2024
24/60 Bekkeveien 1 Eltel Telenor 25910519 Gravearbeid Bekkeveien MIKKELSEN & MIKKELSEN AS 08.04.2024 16.05.2024
24/61 Krysset Fortunaveien - Veløyveien 62 - 207703 744 Laugstol Gravearbeid Veløyveien TOM HVAAL AS 11.04.2024 11.06.2024
Viser 51 - 58 av 58 < 1 2 3