Gravesøknader i Sandefjord kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Sandefjord kommune

Graving i Sandefjord kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.sandefjord.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 34173
Registrert 06.02.2024
Firma Telenor Norge AS
Start 25.03.2024
Slutt 16.05.2024
Status Godkjent koordinert
Planlegger Tom-Werner Andersen
Kontakt telefon 93427698
Arbeidets art Nedsette fiber kum over eksisterende rørtrase med ledige fiber rør. Grave fiber rør fra kum inn til Skjeggerødveien 19 og 21. Blåse ny fiber fra tilførsel kum via ny kum og til husene.