Gravesøknader i Sandefjord kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Sandefjord kommune

Graving i Sandefjord kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.sandefjord.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 28344
Registrert 04.05.2022
Firma LEDE AS (Tidl.Skagerak Nett AS)
Start 23.05.2022
Slutt 28.10.2022
Status Godkjent koordinert
Planlegger Roy Egil Haugen
Kontakt telefon 94035049
Arbeidets art Forsterkning av nettet. Lede ønsker å forsterke nettet ved å legge en ny kabel TSLF 3x1x630 mm2 Al fra Vindal trafostasjon og bort til BASF, Framnesveien 41. Det vil også bli lagt et 160 mm reserverør i deler av traseen.