Graving i Sandefjord kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.sandefjord.kommune.no
Søknader
Adressesøk
Søk:
Søknadsinformasjon

Søknad: 17/199 Arbeidstype: Gravearbeid
Entreprenør: CARL C FON AS Status: Godkjent
Berørte veier: RØDSVEIEN kryss
MARTIN LARSENS VEI kryss
SKOLEVEIEN kryss
LANGESTRANDVEIEN kryss
Lyhmannsvei kryss
Verkstedveien kryss
HUVIKVEIEN 23 52
FRAMNESVEIEN 15 38
Søknad gjelder: Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, El-kabel
Start: 29.05.2017
Slutt: 01.11.2018
Saksinformasjon
Registrert: 19.05.2017 Andre søknader på saken: Nei
Tittel: 836046 Framnesveien Sakstype: Gravetillatelse
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes