Graving i Sandefjord kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.sandefjord.kommune.no
Søknader
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
15/601 0706-857961 Gravearbeid STRANDPROMENADEN ENTREPRENØRTEKNIKK AS 30.11.2015 30.11.2017
16/291 0706-868633 Gravearbeid KROKEMOVEIEN SANDEFJORD KOMMUNE 24.06.2016 11.12.2017
16/426 0706-870742 Gravearbeid STADIONVEIEN BYGG OG MASKIN AS 19.09.2016 01.05.2018
16/444 0706-871267 Gravearbeid ØSTRE KULLERØD JOAKIM JOHANSEN AS 22.09.2016 30.11.2017
16/455 0706-871627 Gravearbeid RAVEIEN BYGG OG MASKIN AS 10.10.2016 01.12.2017
16/577 0706-873566 Gravearbeid SVERDSTADVEIEN LAVOLL ASBJØRN 31.12.2016 31.12.2019
16/588 0706-873732 Gravearbeid LARSEN MASKIN AS 19.12.2016 31.12.2017
17/4 0706-873948 Gravearbeid BUERÅSEN CARL C FON AS 10.01.2017 29.12.2017
17/26 0706-874465 Gravearbeid VATAKERVEIEN MARTHINSEN & DUVHOLT AS 13.02.2017 22.12.2017
17/37 0706-874678 Gravearbeid T. BERG ANLEGGSTEKNIKK AS 17.02.2017 31.05.2018
17/42 0706-874728 Gravearbeid VATAKERVEIEN MARTHINSEN & DUVHOLT AS 20.02.2017 30.11.2017
17/82 Rønningveien 2-8 Gravearbeid RØNNINGVEIEN SØR MASKIN AS 20.03.2017 04.06.2018
17/132 FV 251 Ringveien Gravearbeid HASLEBAKKEN NEDRE GOKSTADVEI KAARE MORTENSEN AS 24.04.2017 01.07.2018
17/148 Huslyveien va Gravearbeid HUSLYVEIEN CARL C FON AS 08.05.2017 01.12.2017
17/165 Hjertnespromenaden 2 skatepark Gravearbeid Hjertnespromenaden ARNADAL ANLEGG AS 08.05.2017 01.05.2018
17/196 Kabelgrøft Gravearbeid HOKSRØDVEIEN HALUM ENTREPRENØR AS 23.05.2017 31.05.2018
17/199 836046 Framnesveien Gravearbeid MARTIN LARSENS VEI RØDSVEIEN FRAMNESVEIEN HUVIKVEIEN Verkstedveien Lyhmannsvei LANGESTRANDVEIEN SKOLEVEIEN CARL C FON AS 29.05.2017 06.07.2018
1 2 3 4 >
©2017 Geomatikk as