Graving i Sandefjord kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.sandefjord.kommune.no
Søknader
Adressesøk
Søk:
Søknadsinformasjon

Søknad: 17/148 Arbeidstype: Gravearbeid
Entreprenør: CARL C FON AS Status: Godkjent
Berørte veier: HUSLYVEIEN 1E 16
Søknad gjelder: Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning
Start: 08.05.2017
Slutt: 01.12.2017
Saksinformasjon
Registrert: 26.04.2017 Andre søknader på saken: Arbeidsvarsling (213345)
Arbeidsvarsling (240062)
Tittel: Huslyveien va Sakstype: Gravetillatelse
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes