Graving i Sandefjord kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.sandefjord.kommune.no
Søknader
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
17/430 Utskifting av veilyskabel - Haukeveien 4 Gravearbeid Haukeveien TOM HVAAL AS 06.10.2017 31.12.2017
17/432 Montere nytt styreskap - Ringveien 106 Gravearbeid Ringveien TOM HVAAL AS 06.10.2017 31.12.2017
17/433 Montere nytt styreskap - Lystadveien 15 Gravearbeid Lystadveien TOM HVAAL AS 06.10.2017 31.12.2017
17/434 Natvallveien 2 Gravearbeid Natvallveien TOM HVAAL AS 04.10.2017 31.12.2017
17/436 Sette opp nytt styreskap - Virkiskogen 33 Gravearbeid Virikskogen TOM HVAAL AS 09.10.2017 31.12.2017
17/437 Sette opp nytt styreskap - Lyveien krysset Lystadsvingen Gravearbeid Lyveien TOM HVAAL AS 09.10.2017 31.12.2017
17/438 Kabel mellom skap og stolpe - Ranvikskogen 33e Gravearbeid Ranvikskogen TOM HVAAL AS 09.10.2017 31.12.2017
17/469 flytting av vann på kobling å ov/sp Gravearbeid Vadumveien vest GRAVESERVICE VESTFOLD AS 19.10.2017 16.11.2017
17/444 wilhelmwetlesen vei 8 Gravearbeid wilhelm Wetlesens vei BJØRN MØLLER GRAVEMASKINSERVICE 16.10.2017 24.10.2017
17/450 Kathrineborggata 2c Gravearbeid Byfogd Ottesens gate TOM HVAAL AS 11.10.2017 31.12.2017
17/451 Kamfjordåsen 4 Gravearbeid Kamfjordåsen TOM HVAAL AS 11.10.2017 31.12.2017
17/452 Laskenveien 35 Gravearbeid Laskenveien CARL C FON AS 16.10.2017 01.08.2018
17/455 anboring Gravearbeid Blåsteinveien SØR MASKIN AS 13.10.2017 27.10.2017
17/461 Vannledning hemsbakken 64 Gravearbeid Hemsbakken SEIM MASKIN AS 16.10.2017 28.10.2017
17/462 Laskenveien 9a Gravearbeid Laskenveien TOM HVAAL AS 19.10.2017 31.12.2017
17/463 Utskifting av veilyskabel - Rådhusgata 10 Storgata Gravearbeid Storgata Rådhusgata TOM HVAAL AS 17.10.2017 31.12.2017
17/465 Holteveien Gravearbeid Holteveien Søndre Holt MIKKELSEN & MIKKELSEN AS 20.10.2017 18.12.2017
17/466 Terneveien 5 Gravearbeid Terneveien CARL C FON AS 23.10.2017 17.11.2017
17/467 Monomentparken Gravearbeid mullersvei SANDEFJORD KOMMUNE 19.10.2017 27.04.2018
17/468 Hagalia Gravearbeid Hagalia ARNADAL ANLEGG AS 24.10.2017 01.08.2018
17/471 Sette ned kum - Lahelleveien 2 Gravearbeid Lahelleveien TOM HVAAL AS 23.10.2017 31.12.2017
17/474 Fossnesveien Gravearbeid Fossnesveien SANDEFJORD KOMMUNE 24.10.2017 24.11.2017
17/476 Montere nytt styreskap - Apolloveien 2 Gravearbeid Apolloveien TOM HVAAL AS 23.10.2017 30.11.2017
< 1 2 3 4 5 >
©2017 Geomatikk as