Gravesøknader i Sandefjord kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Sandefjord kommune

Graving i Sandefjord kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.sandefjord.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/213
Entreprenør SANDEFJORD KOMMUNE
Start 20.06.2022
Slutt 01.12.2022
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Fjellheimveien 32 -42
Høyåsveien 23 -19
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 15.06.2022
Tittel Rehabilitering va Fjellheimveien
Byggherre
Organisasjon: SANDEFJORD KOMMUNE KOMMUNALTEKNISK (orgnr.: 976662482)
Kontaktperson: Eivind Nervik (tlf.: +4797681319)
Stedsansvarlig
Kjell Larsen (tlf.: 91349044)
Ansvarshavende
Eivind Nervik (tlf.: 97681319)