Gravesøknader i Sandefjord kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Sandefjord kommune

Graving i Sandefjord kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.sandefjord.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/373
Entreprenør SØR MASKIN AS
Start 15.11.2021
Slutt 30.11.2022
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Haneholmveien 168 -170
Store Berganveien 41 -61
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 02.11.2021
Tittel Sør Maskin AS - Omlegging av kommunal VA-inst.
Byggherre
Organisasjon: SANDEFJORD KOMMUNE (orgnr.: 916882807)
Kontaktperson: Martine Granerud Lillemoen (tlf.: 40105558)
Stedsansvarlig
Jan Kongerud (tlf.: 93036357)
Ansvarshavende
Mats Robin Ophus (tlf.: 90545775)
Pål R. Torgersen (tlf.: 46964005)