Gravesøknader i Sandefjord kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Sandefjord kommune

Graving i Sandefjord kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.sandefjord.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/134
Entreprenør SANDEFJORD KOMMUNE
Start 24.05.2021
Slutt 30.05.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Kathrineborggata 27 -40
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, El-kabel

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 05.05.2021
Tittel Hjertnes etappe 4
Byggherre
Organisasjon: SANDEFJORD KOMMUNE MILJØ OG (orgnr.: 874594822)
Kontaktperson: Hjarand Marthinsen (tlf.: 97624540)