Gravesøknader i Sandefjord kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Sandefjord kommune

Graving i Sandefjord kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.sandefjord.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/119
Entreprenør LAUGSTOL AS
Start 20.04.2021
Slutt 01.04.2023
Arbeidstype Arbeidstillatelse
Berørte veier Sandefjordsveien 3
Søknad gjelder Vedlikeholdsarbeid

Saksinformasjon

Sakstype Arbeidstillatelse
Registrert 22.04.2021
Tittel Kortvarig elektrorelatert arbeid på/langs kommunale veier
Byggherre
Organisasjon: SANDEFJORD KOMMUNE KOMMUNALTEKNISK (orgnr.: 976662482)
Kontaktperson: Anders Sæther Tøvik (tlf.: 90248018)
Stedsansvarlig
Diverse montører (tlf.: 97711920)
Ansvarshavende
Fredrik Rabe + andre (tlf.: 97711920)