Gravesøknader i Sandefjord kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Sandefjord kommune

Graving i Sandefjord kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.sandefjord.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/305
Entreprenør SANDEFJORD KOMMUNE
Start 17.08.2020
Slutt 16.06.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Ferjeveien 7 -19
Revåsveien 2 -12
Lille Revåsvei 1
Rødslia 1 -4
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, El-kabel

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 07.08.2020
Tittel Ferjeveien VA - øvre del
Byggherre
Organisasjon: SANDEFJORD KOMMUNE MILJØ OG (orgnr.: 874594822)
Kontaktperson: Kent-Anders Jensen (tlf.: 99308570)