Gravesøknader i Sandefjord kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Sandefjord kommune

Graving i Sandefjord kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.sandefjord.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/74
Entreprenør FON ANLEGG AS
Start 16.03.2020
Slutt 30.10.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Prinsens gate 18 -25
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 11.03.2020
Tittel Prinsens gate 22
Byggherre
Organisasjon: NYTBYN AS (orgnr.: 998197562)
Kontaktperson: Steinar Hvitstein (tlf.: 90120202)
Stedsansvarlig
Johannes Stretere (tlf.: 958 93 039)
Ansvarshavende
Carl Christian Fon (tlf.: 958 93 000)