Gravesøknader i Sandefjord kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Sandefjord kommune

Graving i Sandefjord kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.sandefjord.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/71
Entreprenør ENTREPRENØRFIRMA Haakon Skuggedal
Start 11.03.2020
Slutt 26.10.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Ragnhildrødveien 15A -17D
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 09.03.2020
Tittel Sundland Bokemo kum 27 til 33
Byggherre
Organisasjon: SANDEFJORD KOMMUNE (orgnr.: 960572602)
Kontaktperson: Frida Syvertsen (tlf.: 97570447)
Stedsansvarlig
Tony Bergstrøm (tlf.: 97563100)
Ansvarshavende
Fredrik O Hansen (tlf.: 92842007)