Gravesøknader i Sandefjord kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Sandefjord kommune

Graving i Sandefjord kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.sandefjord.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/297
Entreprenør BJØRN & ØYVIND TVETER AS
Start 29.08.2019
Slutt 30.06.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Gnr/Bnr: 80/603 10 -300
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, El-kabel, Telekabel, Fiber/bredbånd

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 21.08.2019
Tittel Infrastruktur Solkollen boligfelt
Byggherre
Organisasjon: BLOCK WATNE AS (orgnr.: 968757954)
Kontaktperson: Patrick Cerin Bekkevold (tlf.: 91617920)
Stedsansvarlig
Håvard Kruge (tlf.: 91623978)
Anders Tenvik (tlf.: 41244515)
Jan Liverød (tlf.: 91625544)
Ansvarshavende
Thor Olav Tveter (tlf.: 90736494)