Gravesøknader i Sandefjord kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Sandefjord kommune

Graving i Sandefjord kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.sandefjord.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/150
Entreprenør MARTHINSEN & DUVHOLT AS
Start 20.05.2019
Slutt 15.12.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Glimmerveien 1B -4
Moveien 51 -53
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 13.05.2019
Tittel Moveien VA
Byggherre
Organisasjon: SANDEFJORD KOMMUNE (orgnr.: 916882807)
Kontaktperson: Frida Syvertsen (tlf.: 97570447)
Stedsansvarlig
Ole Jonny Ovenstad (tlf.: 40455358)
Ansvarshavende
Øyvind Utne Larsen (tlf.: 40201985)