Gravesøknader i Sandefjord kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Sandefjord kommune

Graving i Sandefjord kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.sandefjord.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/131
Entreprenør SEIM MASKIN AS
Start 03.05.2019
Slutt 31.12.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Storøyaveien 3 -18
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 29.04.2019
Tittel Nytt vann og avløp storøyaveien
Byggherre
Organisasjon: SANDAR EIENDOM AS (orgnr.: 988038202)
Kontaktperson: Georg Fjeldheim (tlf.: 93481921)
Stedsansvarlig
Oddmund lea (tlf.: 90114480)
Trond Klavenes (tlf.: 90120668)
Ansvarshavende
Knut Hallvard Brunvatne (tlf.: 93481921)