Gravesøknader i Sandefjord kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Sandefjord kommune

Graving i Sandefjord kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.sandefjord.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/130
Entreprenør FON ANLEGG AS
Start 06.05.2019
Slutt 30.08.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Grimestadveien 1 -3A
Søknad gjelder Overvannsledning, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 29.04.2019
Tittel GS Grimestadveien
Byggherre
Organisasjon: SANDEFJORD KOMMUNE KOMMUNALTEKNISK (orgnr.: 976662482)
Kontaktperson: Phillip Longva Karlsen (tlf.: 33 41 63 43)
Stedsansvarlig
Kristian Clausen (tlf.: 41706008)
Ansvarshavende
Tommy Evensen (tlf.: 41706001)