Gravesøknader i Sandefjord kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Sandefjord kommune

Graving i Sandefjord kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.sandefjord.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/120
Entreprenør SANDEFJORD KOMMUNE
Start 22.04.2019
Slutt 14.06.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Vesle Hauanvei 1 -10
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 12.04.2019
Tittel Vesle Hauanvei - Rukla G
Byggherre
Organisasjon: SANDEFJORD KOMMUNE MILJØ OG (orgnr.: 874594822)
Kontaktperson: Kent-Anders Jensen (tlf.: 99308570)