Gravesøknader i Sandefjord kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Sandefjord kommune

Graving i Sandefjord kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.sandefjord.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/115
Entreprenør SEIM MASKIN AS
Start 11.04.2019
Slutt 31.05.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Enga 7 -10
Søknad gjelder Avløpsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 10.04.2019
Tittel Enga spillvannsledning
Byggherre
Organisasjon: ALF LARSEN AS (orgnr.: 886462352)
Kontaktperson: Georg Fjeldheim (tlf.: 93481921)
Stedsansvarlig
Trond Klavenes (tlf.: 90120668)
Ansvarshavende
Knut Hallvard Brunvatne (tlf.: 93481921)