Gravesøknader i Sandefjord kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Sandefjord kommune

Graving i Sandefjord kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.sandefjord.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 18/395
Entreprenør H & K SANDNES AS
Start 02.01.2019
Slutt 24.05.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Guttorm Jarls vei 3 -15
Søknad gjelder Vannledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 20.12.2018
Tittel Rehab 2018
Byggherre
Organisasjon: SANDEFJORD KOMMUNE KOMMUNALTEKNISK (orgnr.: 976662482)
Kontaktperson: Kristoffer Swift (tlf.: 97587236)
Stedsansvarlig
Tore Pedersen (tlf.: 95247641)
Ansvarshavende
Halvard Eikås (tlf.: 90143286)