Gravesøknader i Sandefjord kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Sandefjord kommune

Graving i Sandefjord kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.sandefjord.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
19/380 542027 Bragesvei 10 Gravearbeid Brages vei CARL C FON AS 28.10.2019 31.12.2020
19/381 Sandefjordveien 7 Gravearbeid Sandefjordsveien MIKKELSEN & MIKKELSEN AS 30.10.2019 13.12.2019
19/382 Fibergraving - Asnesåsen 18 Gravearbeid Asnesåsen NIMBUS ENTREPRENØR AS 04.11.2019 31.12.2019
19/383 Fibergraving - Framnesveien 18 Gravearbeid Framnesveien NIMBUS ENTREPRENØR AS 04.11.2019 31.12.2019
19/384 Fibergraving - Hollenderåsen 12B Gravearbeid Hollenderåsen NIMBUS ENTREPRENØR AS 04.11.2019 31.12.2019
19/385 Fibergraving - Hollenderåsveien 43 Gravearbeid Hollenderåsen NIMBUS ENTREPRENØR AS 04.11.2019 31.12.2019
19/386 Sundland Bokemoa VA Del 1 til Gang og Sykkelvei Gravearbeid Rådyrveien ENTREPRENØRFIRMA Haakon Skuggedal 28.10.2019 24.02.2020
19/391 Kabelgrøft Ringveien - Moveien Gravearbeid Ringveien MARTHINSEN & DUVHOLT AS 07.11.2019 15.12.2019
19/392 Ferjeveien Sandefjord Gravearbeid Ferjeveien MULTICONSULT NORGE AS 04.11.2019 20.12.2019
19/394 Jotneveien 4 Gravearbeid Jotneveien TOM HVAAL AS 11.11.2019 31.12.2019
19/395 Bokelundveien 26, Stokke Gravearbeid Bokelundveien KAARE MORTENSEN AS 26.11.2019 20.12.2019
19/398 Elgveien 29, Stokke Gravearbeid Elgveien KAARE MORTENSEN AS 04.12.2019 29.05.2020
19/399 Tennskap - Bugårdsgata 18 Gravearbeid Bugårdsgata TOM HVAAL AS 12.11.2019 31.12.2019
19/400 Beiteveien 24 Gravearbeid Beiteveien TOM HVAAL AS 14.11.2019 31.01.2020
19/402 Fibergraving - Kornveien 14 Version 2 Gravearbeid Kornveien NIMBUS ENTREPRENØR AS 18.11.2019 31.12.2019
19/406 Fibergraving - Lingelemveien 46 Gravearbeid Lingelemveien NIMBUS ENTREPRENØR AS 18.11.2019 31.12.2019
19/408 Fibergraving - Jahredammen 18 Gravearbeid Jahredammen NIMBUS ENTREPRENØR AS 18.11.2019 31.12.2019
19/409 Fibergraving - Vardeveien 1 B Gravearbeid Vardeveien NIMBUS ENTREPRENØR AS 18.11.2019 31.12.2019
19/411 10215044-01 Ringveien Sandefjord Gravearbeid Plutos vei Mosserødveien Midtåsveien Volveveien Norneveien Jotneveien Legdåsveien MULTICONSULT NORGE AS 18.11.2019 28.12.2019
Viser 26 - 50 av 81 < 1 2 3 4 >