Gravesøknader i Sandefjord kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Sandefjord kommune

Graving i Sandefjord kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.sandefjord.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/420 911 - Mariløkka Brl trinn 2 Gravearbeid Kiserødveien KAARE MORTENSEN AS 12.10.2020 30.12.2022
21/119 Kortvarig elektrorelatert arbeid på/langs kommunale veier Arbeidstillatelse Sandefjordsveien LAUGSTOL AS 20.04.2021 01.04.2023
21/134 Hjertnes etappe 4 Gravearbeid Kathrineborggata SANDEFJORD KOMMUNE 24.05.2021 30.05.2023
21/329 Lahelleveien 46 3 eneboliger Arbeidstillatelse Lahelleveien CARL C FON AS 11.10.2021 31.12.2022
22/20 Nybyn Dronningsgate Gravearbeid Dronningens gate CARL C FON AS 18.01.2022 31.12.2023
22/113 Hystadveien 21 Gravearbeid Hystadveien FON ANLEGG AS 04.04.2022 31.08.2023
22/141 Søebergsgate 1 Gravearbeid Søebergs gate FON ANLEGG AS 02.05.2022 29.12.2023
22/167 Peab Asfalt Sandefjord Arbeidstillatelse NOKAS SERVICE AS 16.05.2022 16.05.2023
22/168 Sandefjord Videregående skole Arbeidstillatelse Krokemoveien FON ANLEGG AS 13.06.2022 21.12.2022
22/169 Stubbveien 1 Gravearbeid Stubbveien, Leif Weldings vei TVEITAN MASKIN & EIENDOM AS 16.05.2022 23.12.2022
22/183 Ragnhildrød Gravearbeid Frydenbergveien SANDEFJORD KOMMUNE 08.08.2022 28.02.2023
22/194 Askjem SØ Gravearbeid Gnr/Bnr: 218/95 ARNADAL ANLEGG AS 02.06.2022 01.12.2023
22/244 Utskifting av avløpsrør før tilbygg Gravearbeid Høyåsveien HSG MASKIN AS 16.08.2022 22.12.2022
22/268 Framnesveien 74 Gravearbeid Framnesveien SEIM MASKIN AS 01.12.2022 26.05.2023
22/302 Årøveien Gravearbeid Årøveien FON ANLEGG AS 03.10.2022 30.12.2022
22/307 Anleggsgartner Øst - Aagaards Plass Gravearbeid Aagaards plass RAMUDDEN AS 07.10.2022 30.06.2023
22/308 rødsveien 1 Gravearbeid Framnesveien EVEN BRYNJULF EVENSEN 10.10.2022 31.01.2023
22/311 283 Framnesveien-Vindal Gravearbeid Vindalveien, Framnesveien, Idrettsveien, Veradammen, Industriveien, Veløyveien SVARTANGEN MASKIN AS 24.05.2022 30.06.2023
22/312 Wilhelm Wetlesens vei Gravearbeid Wilhelm Wetlesens vei SANDEFJORD KOMMUNE 17.10.2022 30.12.2022
22/315 Bøskogen 11 - 20 - 201712 744 Laugstol Gravearbeid Bøskogen TOM HVAAL AS 25.10.2022 21.12.2022
22/316 Bøbakken 22 - 201712 744 Laugstol Gravearbeid Bøbakken TOM HVAAL AS 21.10.2022 21.12.2022
22/319 Borgeskogen, Borgeveien Gravearbeid Borgeskogtoppen ARNADAL ANLEGG AS 21.10.2022 01.06.2023
22/325 Seljeveien Gravearbeid Seljeveien KM INFRA AS 09.11.2022 31.12.2022
22/327 Kamfjordveien 1 - 200092 44 Laugstol Gravearbeid Kamfjordveien TOM HVAAL AS 07.11.2022 21.12.2022
22/329 fiber Gravearbeid Arne Garborgs vei HAGE AS 17.11.2022 17.05.2023
Viser 1 - 25 av 32 1 2 >