Gravesøknader i Sandefjord kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Sandefjord kommune

Graving i Sandefjord kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.sandefjord.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 28727
Registrert 04.05.2022
Firma LEDE AS (Tidl.Skagerak Nett AS)
Start 01.08.2022
Slutt 15.09.2022
Status Godkjent koordinert
Planlegger Kjell Magne Fauskanger
Kontakt telefon 90891425
Arbeidets art I samband med oppføring av ny nettstasjon på grnr/brnr: 458/10, skal det etablerast høgspentgrøft langs Bærefjellveien fram til skøytepunkt. Blir lagt i kommunal veggrunn på gnr/brnr: 458/162. Det er kjent at det blir etablert ny VA-anlegg i same strekning. Ledes kablar blir lagt på motsett side av vegen.