Gravesøknader i Sandefjord kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Sandefjord kommune

Graving i Sandefjord kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.sandefjord.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 27905
Registrert 15.02.2022
Firma Sandefjord kommune – Plan
Start 08.03.2022
Slutt 31.10.2022
Status Godkjent koordinert
Planlegger Martine Granerud Lillemoen
Kontakt telefon 40105558
Arbeidets art Sanere eksisterende VA-ledninger på strekningen fra krysset Ragnhildrødveien - Frydenbergveien - Bærefjelltunet. Kryssing av jernbanen (boring) og over jordet til tassebekkveien, og videre til Prestehagen.