Gravesøknader i Sandefjord kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Sandefjord kommune

Graving i Sandefjord kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.sandefjord.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 25576
Registrert 04.06.2021
Firma Sandefjord kommune – Vei
Start 01.04.2022
Slutt 01.09.2022
Status Godkjent koordinert
Planlegger Anders Sæther Tøvik
Kontakt telefon 90248018
Arbeidets art Aagaards plass skal oppgraderes til å bli et attraktivt byrom. Kontaktperson for prosjektet er Arne Johnsen, tlf.: 908 99 458 e-post: arne.johnsen@sandefjord.kommune.no