Graving i Sandefjord kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.sandefjord.kommune.no
Søknader
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
17/452 Laskenveien 35 Gravearbeid Laskenveien CARL C FON AS 16.10.2017 01.08.2018
17/467 Monomentparken Gravearbeid mullersvei SANDEFJORD KOMMUNE 19.10.2017 27.04.2018
17/468 Hagalia Gravearbeid Hagalia ARNADAL ANLEGG AS 24.10.2017 01.08.2018
17/493 CA-Larsensgate Gravearbeid C.A. Larsens gate SANDEFJORD KOMMUNE 01.11.2017 01.05.2018
17/512 Omr. Andebu - Gryteløkka Gravearbeid Vennerødveien Skåumveien Skåumsvingen Skåumsletta Skåumlia Pikåsveien Grytestien Gryteløkka Fossnesveien Bakkeplassen TOM HVAAL AS 24.11.2017 28.02.2018
17/515 Separere avløp, vannlekkasje Gravearbeid Merkurs vei FON ANLEGG AS 20.11.2017 27.04.2018
17/518 Grunnarbeider for ny enebolig Storevahr Gravearbeid Ravnøveien ANDERSEN & KNOPH AS 27.11.2017 06.03.2018
17/524 Østerliveien 9 Gravearbeid Østerliveien ENTREPRENØRFIRMA Haakon Skuggedal 04.12.2017 17.05.2018
17/530 Lyngveien 1 Gravearbeid Lyngveien ENTREPRENØRFIRMA Haakon Skuggedal 02.01.2018 17.05.2018
17/531 Vatakeråsen Eiendom Gravearbeid Hangarveien Vatakerveien MARTHINSEN & DUVHOLT AS 02.01.2018 31.05.2018
18/3 Omlegging av vannledning, Borgeveien Gravearbeid Borgeveien MIKKELSEN & MIKKELSEN AS 15.01.2018 31.03.2018
18/7 Veilyskabel - Ranvikveien 67 Gravearbeid Ranvikveien TOM HVAAL AS 12.01.2018 28.02.2018
18/8 Vannlekkasje Gravearbeid Midtåsveien FON ANLEGG AS 01.01.2018 27.04.2018
18/9 Tiedemannsgate 1 Hastejobb Gravearbeid Tidemands gate ENTREPRENØRFIRMA Haakon Skuggedal 16.01.2018 07.05.2018
18/10 Sette ned stolpe - Furustadlia Gravearbeid Furustadlia TOM HVAAL AS 22.01.2018 30.03.2018
< 1 2 3 >
©2018 Geomatikk as